NPM MySQL Sorgu Modülü

Bu bir Node.js modülü, MySQL veritabanı ile etkileşimde bulunmak için kullanılır. Modül, bağlantı yönetimi, sorgu işlemleri ve olay takibi gibi temel özellikleri sunar.

NPM MySQL Sorgu Modülü

NPM MySQL Sorgu Modülü

Kurulum

Modülü kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

npm install @imehmetgenc/mysql.js

Kullanım

1. Modülü İçe Aktarın:

const { Mysql } = require("@imehmetgenc/mysql.js");

const mysql = new Mysql({
 host: "localhost",
 user: "your_user",
 password: "your_password",
 database: "your_database",
});

//Event Kullanımı
mysql.on("ready", (db) => {
 console.log("I'm ready");
});
mysql.on("error", (error) => {
 console.log("Mysql Error: ", error);
});
mysql.on("disconnected", (db) => {
 console.log("Mysql disconnected.");
});

2. Sorgu Yapma:

mysql.query("SELECT * FROM users WHERE ?", {'id': 1})
 .then((results) => {
 console.log("Sorgu Sonuçları:", results);
 })
 .catch((error) => {
 console.error("Sorgu Hatası:", error);
 });

3. Temel MySQL İşlemleri:

// Yeni bir kullanıcı ekleme
const newUser = { username: "Mehmet", email: "[email protected]" };
mysql.insert("users", newUser)
 .then((result) => {
 console.log("Ekleme Sonucu:", result);
 })
 .catch((error) => {
 console.error("Hata:", error);
});

// Veritabanından bir kullanıcıyı seçme
mysql.selectOne("users", "*", "id = 1")
.then((result) => {
 console.log("Kullanıcı:", result);
})
.catch((error) => {
 console.error("Hata:", error);
});

// Bir tablodaki tüm verileri seç
mysql.selectAll("user", "*")
 .then((result) => {
 console.log("Bütün Kullanıcılar:", result);
 })
 .catch((error) => {
 console.error("Hata:", error);
});

// Bir tablodaki verileri güncelleme
const updatedData = { name: "Mehmet Genç" };
mysql.update("users", updatedData, "id = 1")
 .then((result) => {
 console.log("Güncelleme Sonucu:", result);
 })
 .catch((error) => {
 console.error("Hata:", error);
});

// Verileri tablodan kaldırma
mysql.remove("users", "id = 1")
 .then((result) => {
 console.log("Silinme Sonucu:", result);
 })
 .catch((error) => {
 console.error("Hata:", error);
});

4. Bağlantı Havuzunu Kapatma:

mysql.destroy();

Lisans

Bu proje MIT lisansı altında lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için LİSANS dosyasına göz atabilirsiniz.

Github

Proje dosyasına buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

Etiketler

 • Bağlantı
 • Sorgu
 • Veritabanı
 • npm Paketi
 • Olay İşleme
 • Geliştirme
 • Etkileşim
 • Entegrasyon
 • Kullanım
 • Kurulum
 • MySQL
 • Tablo
 • Kayıt
 • Sütun
 • SQL
 • İfade
 • Veri
 • Şema
 • Model
 • CRUD
 • Ekleme
 • Seçme
 • Güncelleme
 • Silme
 • Birleştirme
 • Birincil Anahtar
 • Yabancı Anahtar
 • İndeks
 • İşlem
 • Bağlantı Havuzu
 • Hata İşleme
 • Bağlantı Limiti
 • Karakter Seti
 • Kollasyon
 • MySQL2
 • Arka Uç
 • Ön Uç
 • Sunucu
 • İstemci
 • Web Geliştirme
 • Uygulama
 • Çerçeve
 • Bağımlılık
 • Bağlantı Havuzu
 • Olay Dinleyici
 • Modül
 • Depo
 • GitHub
 • Lisans
 • MIT Lisansı
 • Connection
 • Query
 • Database
 • npm Package
 • Event Handling
 • Development
 • Interaction
 • Integration
 • Usage
 • Installation
 • Table
 • Record
 • Column
 • SQL
 • Statement
 • Data
 • Schema
 • Model
 • CRUD
 • Insert
 • Select
 • Update
 • Delete
 • Join
 • Primary Key
 • Foreign Key
 • Index
 • Transaction
 • Connection Pooling
 • Promise
 • Async/Await
 • Error Handling
 • Connection Limit
 • Charset
 • Collation
 • Node.js
 • JavaScript
 • Back-end
 • Front-end
 • Server
 • Client
 • Web Development
 • Application
 • Framework
 • Dependency
 • Connection Pool
 • Event Emitter
 • Module
 • Repository
 • GitHub
 • License
 • MIT License